All posts by admin

Phân Tích Forex Dự Báo Giá Gold Tuần 22-26 tháng 1.2018

Gold tuần qua đóng cửa áp lực giảm sideway ngay tại vùng tâm lý tuần - biên độ giá có thể tăng lên vùng 1350  nhưng tại đây lực mua yếu nhưng giá vẫn cao khả năng có thể điều đỉnh nếu như giá không phá vỡ vùng 1345 và 1350.D1 đóng cửa vùng 1330 giá đang  sideway tích lũy   biên độ 1325-1330-1345 . Quan sát giá tại vùng 1345 đã có lực bán xuất hiện làm cho giá giảm từ vùng 1345 xuống vùng 1325 - nhưng tại vùng này 1325 có lực mua lên và đẩy cho giá tăng trở lại vùng 1338  và đóng cửa ngày là áp lực tăng vùng sideway tích lũy 1330 .Dự báo với giá đóng cửa d1 tại vùng 1330 khả năng giá tăng tiếp trong tuần tới vùng 1330-1345-1350 .Chúng ta có thể vào khung nhỏ hơn để đi theo sóng nhỏ hơn canh đáy mua lên . Và đến vùng 1345-1350 quan sát.EUR.USD Giá đóng cửa tuần sideway biên độ (1.2322-1.2164) Vẫn còn áp lực tăng - Đủ sóng  tuần chưa có đỉnh tuần - vì vậy giá sideway tại vùng này . D1 đóng cửa  áp lực giảm  sideway Tại đây đang có sự đấu tranh giữa người mua và người bán ,và có lúc người bán thắng thế tạo lực bán mạnh ngày 17.1 giá chưa phá được vùng 1.23226 Nếu giá vùng cân bằng 1.2164 giá sẽ điều chỉnh về vùng 1.206-hoặc 1.1920 Chúng ta quan sát hai vùng kháng cự và hỗ trợ trên để biết tâm lý nhà đầu tư như thế nào sẽ có quyết định giao dịch đầu tư gia tăng lợi nhuận .USD.jpy Tuần đóng cửa áp lực giảm sideway ngay vùng tâm lý biên độ (111.433- 110.850) D1 áp lực giảm sideway Quan sát hai biên độ sideway xem giá tại vùng đó biến động như thế nào? GBP.USD Tuần giá đóng cửa tăng nằm ngay vùng tâm lý - Đủ sóng tuần - Như vậy giá muốn tăng tiếp thì giá có thể điều chỉnh tại đây - Hoặc giá sideway tích lũy tạo đỉnh chúng ta quan sát động thái giá tại vùng này Biên độ giá (1.3618-1.39442).D1 Tại vùng 1.3942 Đã có lực bán tại đây ngày 17.1 và có sự đấu tranh người mua và người bán tại vùng này - giá về vùng 1.3618 có lực mua đẩy lên - nhưng lên vùng 1.39442 có lực bán đẩy xuống . D1 đóng cửa ngày hôm trước cố đẩy lên vùng 1.39445 Nhưng tại đây có lực bán mạnh đẩy giá xuống năm vùng tâm lý - Giá tiếp tục sideway tích lũy đủ Khả năng điều chỉnh nếu giá giảm qua vùng cân bằng 1.3740 vùng giá điều chỉnh biên độ (1.3740-1.3945)


Phân Tích Forex Dự Báo Giá Gold Ngày 18.1.2018

Gold

Giá Đóng Cửa d1 Ngày Hôm Qua có áp lực giảm từ  vùng 1345 về vùng 1325 sau khi sideway giá chưa phá thành công vùng 1345-1350 - (Đã được dự báo trong bài phân tích forex tuần 15-19/1/2018).Dự Báo xu hướng Gold vẫn tiếp tục tăng Khi giá vẫn còn nằm trên vùng 1300 . Vùng Giá điều chỉnh 1325-1300 Nếu có đáy chúng ta tìm cơ hội mua lên.D1 giảm về về vùng 1325 đủ sóng - vì vậy khả năng khung nhỏ giá điều chỉnh chúng ta có thể xem xét có đỉnh rõ ràng Sell Lướt chờ về vùng điều chỉnh tìm đáy mua lên .Vì sell ngược sóng vì vậy cần có đảm bảo rủi ro nghiêm ngặt.

Biểu Đồ D1 Dự Báo Giá Gold ngày 18.1.2018

USD.JPY giá đóng cửa D1 đã có cầu tăng tại vùng (110.2-110.5) Theo nguyên tắc trong sóng Tại vùng tâm lý chúng ta tìm đáy rõ ràng tại khung nhỏ hơn để mua lên.Biên độ của giá (110.2-112.00).

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá USD.JPY ngày 18.1.2018


EUR.USD Giá D1 đóng cửa áp lực giảm điều chỉnh  từ vùng tâm lý (1.237-1.2167).Tại đây đường giá và sung lực đã có phân kỳ - Vì vậy theo nguyên tắc hồi quy về đường trung bình có khả năng điều chỉnh vùng 1.203 .Tại đây chúng ta quan sát tìm đáy mua lên theo xu hướng tăng . Vì giá đang nằm ngay vùng đáy của Sóng nhỏ hơn - Chúng ta có thể qua khung nhỏ chờ giá điều chỉnh có đỉnh Sell Lướt chờ Đáy mua lên.

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá EUR.USD ngày 18.1.2018


GBP.USD Giá đóng cửa D1  tăng so với ngày hôm trước nhưng nằm dưới vùng tâm lý 1.386   - tại đây đã có lực bán mạnh khi giá chạm mốc tâm lý 1.394 Dự báo giá sẽ có sự điều chỉnh vùng giá điều chỉnh (1.358-1.345) Tại vùng giá điều chỉnh chúng ta có thể tìm đáy mua lên theo xu hướng tăng .

Biểu đồ D1 dự báo giá GBP.USD ngày 18.1.2018

FM Forex TV 

Phân Tích Forex Dự Báo Giá Gold & Forex Tuần 15->19/1/2018

Phân tích kỹ thuật forex trên biểu đồ hàng ngày .
Forexngo phân tích forex và dự báo giá gold hàng ngày nhằm mục đích chia sẻ quan điểm cá nhân về kiến thức chuẩn forex ,kiến thức phân tích cơ forex ,để phân tích biến động giá thị trường forex và gold theo quy luật cung cầu . Những biểu đồ sử dụng phân tích kỹ thuật forex là khung thời gian tháng ,tuần và ngày. Hướng dẫn phân tích forex chỉ mang tính chất tham khảo lý thuyết không phải là chiến lược giao dịch đầu tư forex.
Trong bài phân tích thị trường forex và dự báo giá gold theo cung cầu thị trường tuần trước giá gold đã đi đúng theo  biên độ  dự báo vùng (1300/1305-1350) Và cuối tuần qua giá đóng cửa áp lực tăng tại vùng 1340 .

Giá gold trong tuần qua sau khi  điều chỉnh về vùng 1305  và có cầu tăng tại vùng 1305 sau đó tăng vùng 1340  - giá đóng cửa tuần tiếp tục tăng khả năng biên độ của giá còn tiếp tục vùng 1350 .Tại biểu đồ Tuần chúng ta tiếp tục tìm đáy mua lên -

Nhưng hiện tại khung tuần chúng ta không có điểm vào tốt - nguyên tắc trong sóng có sóng chúng ta tìm sóng nhỏ hơn để đu theo trend.

Biểu đồ D1 giá đóng cửa Áp lực tăng đủ sóng về vùng 1340  Vì vậy nếu giá muốn tăng tiếp sẽ có thể điều chỉnh - Vùng giá điều chỉnh 1330-1325 chúng ta tìm đáy để mua lên theo xu hướng.Hoặc trong trường trường giá tiếp tục tăng vùng 1350 đủ biên độ của tuần và ngày - chúng ta tiếp tục quan sát vùng tâm lý  và biến động giá ở mốc quan trọng này. .và tuyệt đôi không đi ngược sóng .

USD.JPY

Giá USD.JPY đóng cửa tuần có áp lực giảm mạnh về vùng đáy Tuần.Dự Báo Giá cón có thể giảm về vùng trượt 110.5. Chúng ta quan sát giá tại vùng tâm lý .Giá biến động như thế nào.

Qua khung D1 giá đủ sóng D1 giá đóng cửa áp lực giảm vùng tâm lý .chưa có đáy . Giá đã phá vùng sideway trước đó biên độ giá 112.110-110.5.

 EUR.USD đóng cửa tuần áp lực tăng vùng 1.2190 .Biên độ giá tiếp tục vùng 1.2493 . Vùng Giá có thể điều chỉnh (1.1934-1.2040)D1 đủ áp lực tăng đủ sóng - Tại đây giá sideway đi tiếp hoặc sideway điều chỉnh tạo đáy để tăng tiếp theo Xu hướng  tuần .

GBP.USD Giá đóng cửa tuần dự báo giá tiếp tục tăng vùng 1.3852.Quan sát Biểu đồ d1 tuần trước sau khi giá giảm về vùng hỗ trợ cầu tăng mạnh phá vỡ vùng kháng cự 1.35972 Quan sát giá điều chỉnh về vùng này để chúng ta tìm đáy mua lên trong tuần này.

EUR.JPY Tuần đóng cửa áp lực tăng sideway ngay vùng đỉnh.D1 áp lực tăng đủ sóng Quan sát giá điều chỉnh về vùng 134.367-133.894 có đáy mua lên tuân này . Biên độ tuần (135.928-133..894).

EUR.GBP giá đóng cửa tuần cầu tăng sideway - biên độ (0.88-0.893)

 D1 giá đóng cửa áp lực tăng sideway - Cầu tăng tại D1 - sideway tích lũy tìn đáy sóng 2 mua lên .vùng mua 0.88337 - giá phá qua vùng sideway 0.89267 giá sẽ hình  thành bước sóng mới 0.9032.

Forexngo & team

Phân Tích Forex Dự Báo Giá Gold Forex Ngày 11.1.2018

Cháo các bạn !

 Hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích Forex và dự báo giá Gold xem giá đi như thế nào nhé!

Gold

Tiếp tục tăng như dụ báo tuần và ngày . Hôm qua - giá gold  đóng cửa ngày tiếp tục  có cầu tăng tại D1 vẫn sideway và cố rướn lên phá vỡ vùng 1330 - Như vậy nếu giá phá vùng 1330 thì xu hướng tăng vẫn tiếp tục khẳng định .

Biều đồ D1 dự báo giá Gold 11.1.2018

Nếu như ai đã mua gold khi giá điều chỉnh vùng 1305 -1310 thì vẫn có thể tiếp tục để khi giá phá vùng 1330 và có thể tìm đáy mua lên theo xu hướng.

EUR.USD

Giá  sau khi điều chỉnh về vùng tâm lý 1.1920  theo dự báo ngày hôm qua  D1 có xuất hiện  cầu tăng - và giá ngày hôm qua sau khi điều chỉnh giá tăng đóng  cửa ngày hôm qua đã tăng về vùng tâm lý đủ sóng H4 - tai đây giá có thể sẽ điều chỉnh - hoặc sideway tìm đáy chúng ta mua lên theo bước sóng.Vùng hỗ trợ tốt để chúng ta quan sát  tìm đáy 1.1920- 1.1860.

Biểu đồ dự báo giá D1 EUR.USD ngày 11.1.2018

Biểu đồ H4 EUR.USD dự báo vùng giá điều chỉnh ngày 11.1.2018 

EUR.GBP

Giá áp lực tăng đóng cửa nằm vùng tâm lý - Giá có khả năng điều chỉnh 0.886-0.888 - 2 vùng quan sát có đáy mua lên - chúng ta áp dụng trong sóng có sóng vào khung nhỏ hơn chờ giá tích lũy đủ tạo đáy .GBP.USD Ngày hôm qua sau khi giảm về vùng tâm lý D1 .

Biểu đồ dự báo giá D1 EUR.GBP ngày 11.1.2018

Dự báo vùng giá điều chỉnh H4 EUR.GBP ngày 11.1.2018

GBP.USD

Đã có lực mua ngay tại vùng tâm lý và cho cầu tăng đóng cửa là áp lực tăng đứng trên vùng tâm lý . Theo nguyên tắc trong sóng có sóng chúng ta chờ giá điều chỉnh về 1.3455-1.3597 Vùng giá điều chỉnh (1.3525-1.3508).

Biểu đồ dự báo giá D1 GBP.USD ngày 11.1.2018

Chúc các bạn giao dịch thành công .Forexngo & team

Phân tích Forex Và dự báo giá Gold ngày 10/1/2018

Chào các bạn !

Hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích forex và dự báo gold giá tiếp tục đi đâu về đâu .

Gold

 Như bài phân tích giá gold và forex tuần chúng tôi dự báo giá gold đang trong xu thế tăng Tháng ,tuần Tại vùng 1325 - vùng này chúng ta quan sát tâm lý nhà đầu tư và cung cầu tại đây .

Tại biểu đồ D1 ngày hôm qua giá đóng cửa có áp lực tăng thử thách vùng 1325 nhưng đóng cửa vẫn nằm dưới vùng 1325 - điều này có nghĩa là giá tiếp tục sideway tại vùng 1325 và nếu giá điều chỉnh về vùng 1300- 1290 nếu có đáy chúng ta  vẫn tiếp tục mua lên theo xu hướng tháng - tuần. nếu giá phá quá vùng 1325 xu hướng tăng tiếp tục .

Dự Báo Giá Gold D1 ngày 10.01.2018

EUR.USD

Giá điều chỉnh giảm về vùng tâm lý giá đóng cửa D1 ngay vùng đáy - đủ sóng D1 tại vùng này có cầu tăng - giá sisdeway tìm đáy tại vùng 1.190-1.186  có đáy chúng ta tiếp tục mua lên theo xu hướng tăng tháng .

Biều đồ dự báo giá EUR.USD D1 ngày 10.01.2018

EUR.JPY

D1 đóng cửa ngày hôm qua giảm ngay về vùng tâm lý D1 - vẫn nằm xu hướng tăng tuần và tháng - vì vậy chờ cho giá điều chỉnh tích lũy đủ tìm kiếm cơ hội mua lên của cặp forex này.

Biều đồ dự báo giá EUR.JPY D1 ngày 10.01.2018

EUR.GBP

D1 đóng cửa cầu tăng tại vùng hỗ trợ giá tiếp tục sodeway tích lũy tạo đáy quan sát có thể có cơ hội biên độ giá 0.881-0.889.

Biểu đồ dự báo giá EUR.GBP D1 ngày 10.1.2018

Hy vọng chia sẻ phân tích forex trên giúp bạn có cái nhìn tổng thể thị trường .Chúc các bạn giao dịch thành công.

Forexngo và team.

Phân Tích Forex & Dự Báo Giá Gold Forex (Tuần 8 ->12 /1 /2018)

Chào Các bạn !

Nếu Bạn Muốn  Giao dịch Forex (Ngoại Hối ) Thành Công Tôi tin chắc những kiến Thức Chuẩn Forex được chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn  gia tăng lợi nhuận quản lý tâm lý đầu tư (quản trị rủi ro) Bởi Vì Đây là phương pháp giao dịch đơn Giản ,dễ áp dụng chỉ cần bạn kiên trì rèn luyện.

Hôm Nay chúng ta bắt đầu từ:

 GOLD

Như dự báo Và phân tích giá gold tuần trước Giá Gold tuần đóng cửa tăng  vùng 1325 và dưới vùng tâm lý . Tại vùng này chúng ta tiếp tục quan sát tâm lý nhà đầu như thế nào ? Giá có từ chối mốc 1325 hay không - nếu giá vẫn trên mốc 1325  biên độ giá sẽ đến tiếp vùng 1350 .

Điều tiếp theo chúng ta quan sát Giá muốn tăng tiếp có khả năng sẽ điều chỉnh về mốc 1300 -1325 tìm đáy để chúng ta mua lên .

( Muốn Biết  Chính xác Như thế nào là đáy và như thế nào là đỉnh ) Bạn có thể tham khảo kỹ năng đầu tư forex .

Dự Báo Giá Gold tuần 8-12 /1/2018

Tại D1 Giá đóng cửa Có áp lực tăng chưa xác nhận ( tăng không chân ) Khả năng giá có thể điều chỉnh về vùng 1305-1300 đây là cơ hội tìm đáy đầu tư gold an toàn hiệu quả theo xu hướng.

Dự Báo Giá Gold biểu đồ D1 ngày 8/1/2018

USD.JPY

Giá đóng cửa cho áp lực tăng tại vùng sideway biên độ sideway (112.888-113.578) Nguyên tắc tìm đáy sóng nhỏ mua nếu giá phá qua vùng sideway cơ hội đầu tư cặp forex USD.JPY theo trend mới vùng 119.2.

Dự báo Giá Tuần USD.JPY 8-12/2108

D1 giá đóng cửa tăng trên vùng biên độ sideway do đó khả năng giá điều chỉnh chúng ta vẫn tìm đáy mua lên .

Dự báo Giá D1 USD.JPY ngày 8/1/2018

EUR.USD

Giá đóng cửa tuần áp lực tăng sideway nằm trên vùng tâm lý - nguyên tắc vẫn chờ giá điều chỉnh có đáy mua lên .

Dự báo Giá Tuần EUR.USD từ 8-12/1/2018

D1 giá đóng cửa áp giảm nằm trong vùng sideway biên độ sideway 1.200-1.2088 nếu giá phá vùng sideway trên giá tiếp tục tăng - Nếu Giá giảm vùng sideway dưới thì giá tiếp tục điều chỉnh 1.198 hoặc 1.192 Chúng ta quan sát cung cầu và tâm lý nhà đầu tư tại vùng tâm lý rõ ràng để tìm tín hiệu  đầu tư cặp forex (EUR.USD) gia tăng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

Dự Báo Giá EUR.USD D1 ngày 8/1/2018

EUR.JPY tuần đóng cửa bước sóng tăng giá đang sideway trong 2 biên độ 134.854-136.260 . D1 đóng cửa áp lực giảm sideway tại vùng đỉnh - như vậy chúng ta quan sát giá điều chỉnh như thế nào chúng ta biết cung cầu khung lớn Nếu tạo đỉnh chúng ta có sell lướt theo biên độ sideway .

Dự Báo giá EUR.JPY tuần 8-12/1/2018

EUR.GBP

Giá đóng cửa giảm về vùng sideway Biên độ giá ( 0.885-0.895 )Chú ý độ trượt của giá .Tại vùng này quan sát tìm đáy khu vực này tìm cơ hội mua lên. Nếu giá phá qua vùng biên độ sideway dưới giá điều chỉnh về vùng 0.873 .

Dự Báo Giá tuần EUR.GBP từ 8012/1/2018

D1 đóng cửa áp lực giảm về vùng đáy - tại đây chúng ta quan sát giá tạo đáy vùng này hay giá phá qua vùng này - chúng ta tiếp tục quan sát tìm kiếm cơ hội tốt cho nhà đàu tư forex (EUR.GBP).

Dự Báo Giá EUR.GBP D1 ngày 8/1/2018

Quan sát khả năng test lại mô hình vai đầu vai .Trên đây là một số hướng dẫn phân tích forex và dự báo giá gold & forex chính trong tuần tới Hy vọng giúp cho những ai yêu thích đầu tư và giao dịch forex có cái nhìn tổng thể để tìm kiếm cơ hội đầu tư gold và forex tôt nhất gia tăng lợi nhuận .Chúc các bạn một tuần mới giao dịch thành công . Hẹn gặp bạn ở bài phân tích forex sau.

ForexNGo & Team .

Dự Báo Giá Gold & Forex Ngày 4/1/2018

Gold

Giá đóng cửa ngày hôm qua sau đóng cửa dưới vùng 1320 .Như đã dự báo ở bài trước Vùng giá 1320 nếu giá phá vùng tâm lý thành công thì giá tiếp tục đi lên  vùng 1350. Ngày hôm qua giá cố tăng để bứt phá vùng 1320 nhưng chưa thành công và giá điều chỉnh vùng 1310 . Chúng ta tiếp tục quan sát vùng giá điều chỉnh 1290- 1300 có đáy để mua lên theo xu hướng tăng chính của thắng.

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá Gold ngày 4/1/2018

USD.JPY

Giá đóng cửa ngày hôm qua cầu tăng vùng đáy.Sau khi điều chỉnh giảm về vùng đáy 112.06 - biên độ giá 112.06-112.97 .

Áp dụng nguyên tắc trong sóng có sóng tìm đáy sóng 2 để mua lên.EUR.USD giá đóng cửa giảm điều chỉnh Chúng ta tiếp tục quan sát tìm vùng giá điều chỉnh tại khung thời gian H4 hoặc h1 để mua lên tiếp tục theo xu hướng chính.

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá USD.JPY  ngày 4/1/2018

EUR.GBP Giá đóng cửa áp lực tăng sideway - biên độ giá vùng (0.8875-0.8923 ).

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá EUR.GBP  ngày 4/1/2018

GBP.USD Giá đóng cửa có áp lực giảm điều chỉnh về vùng tâm lý - chúng ta tiếp tục quan sát 

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá GBP.USD ngày 4/1/2018

Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi khi xuất hiện cung cầu rõ ràng tại các vùng tâm lý lúc đó mới quyết định tham gia giao dịch nhằm gia tăng lợi nhuận và đảm bảo quản lý rủi ro.

FOREXNGo & TEAM

Dự Báo Giá Gold & Forex Ngày 3/1/2018

Chào các Bạn !  

Gold và Forex sẽ biến động như thế nào trong tuần lễ đầu tiên của năm 2018 .Gold giá đóng cửa ngày hôm qua áp lực tăng về đủ sóng D1 .

Như vậy tại vùng này giá có thể giảm điều chỉnh hoặc sideway để tạo đáy . Chúng ta quan sát vùng giá điều chỉnh để tìm đáy mua lên theo xu hướng tăng Gold .Biên độ giá nếu phá vùng 1320- vùng giá lên tiếp 1350 .

Biểu đồ D1 dự báo giá gold ngày 3/1/2018

USD.JPY

Giá đóng cửa hôm qua áp lực giảm về vùng tâm lý chưa cho đáy.Tại vùng này chúng ta quan sát động thái ở vùng này như thế nào ?

tâm lý nhà đầu tư và cung cầu thị trường .Xem xét giá tiếp tục trượt về vùng trượt giảm hay tích lũy cầu tại đây.Biên độ giá (112.957-112.242).

Biểu đồ D1 dự báo giá USD.JPY ngày 3/1/2018

EUR.USD

Đóng cửa D1 áp lực tăng - vì vậy áp dụng trong sóng có sóng qua khung thời gian nhỏ hơn tìm đáy mua lên .Biên độ giá (1.20278-1.22997).

Quan sát và kiên nhẫn chờ  khi có điều chỉnh cho đáy rõ ràng mới mua lên.

Biểu đồ D1 Dự Báo giá EUR.USD ngày 3/1/2018

EUR.JPY

Ngày đóng cửa có áp lực tăng đứng Tìm đáy sóng nhỏ hơn để mua lên -

 Chú ý vùng giá điều chỉnh có đáy mua lên.biên độ giá (135.221-136.729).

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá EUR.JPY ngày 3/1/2018

GBP.USD

Giá đóng cửa tăng năm trên vùng tâm lý có hai vùng quan sát tìm đáy mua lên theo xu hướng biên độ giá (1.35122-1.35821-1.38965)

Giá sideway tạo đáy hoặc giá điều chỉnh về vùng tâm lý - chúng ta tìm đáy mua lên.

Biểu đồ D1 Dự Báo giá GBP.USD ngày 3/1/2018

GBP.JPY D1 đóng cửa áp lực tăng đứng ,Chờ giá điều chỉnh có sóng 2 tìm đáy mua lên .(làm thế nào tìm sóng hai đơn giản xem ở đây?)

Biểu đồ D1 dự báo giá GBP.JPY ngày 3/1/2018.

Chúc các bạn một tuần giao dịch hiệu quả an toàn gia tăng lợi nhuận .

Forexngo & team 

Dự Báo Giá Gold & Forex Tuần 1 : 1 Năm 2018

Chào các Bạn ! Như vậy chúng ta vừa tạm biệt năm  2017 và chào đón năm 2018 thật tưng bừng và náo nhiệt .Điều naày giúp chúng ta có nguồn sinh khí mới để tiếp tục chinh phục mục tiêu hành trình năm mới 2018 .Forexngo & Team tiếp tục hành trình phân tích dự báo giá của gold và forex hy vọng rằng những ai yêu thích đầu tư forex với phương pháp dự báo giá này sẽ gia tăng lợi nhuận gấp 2 ,3 lần năm 2018.

GOLD -

Giá đóng cửa trong tháng vùng 1270 áp lực tăng .Như vậy taị vùng 1270 đã thây xuất hiện cầu tăng .Biên độ của giá 1270-1300- nếu giá phá qua vùng này giá tiếp tục hành trình mới.vùng giá 1325 -1350.

Biểu đồ dự báo giá tháng 1 /2018 gold .

Tuần giá đóng tăng tại vùng 1300 Như vậy dựa nguyên tắc trong sóng có sóng  các vùng giá có thể điều chỉnh về vùng 1290-1280 nếu tạo đáy có thể mua lên theo xu hướng tăng.

Biểu đồ dự báo giá gold tuần 1 2/1->5/1/2018

D1 giá đóng cửa áp lực tăng phá qua 1270-1290,Vì vậy canh có đáy mua lên .Vùng tạo đáy là 1290-1280 canh đáy mua lên chờ cơ hội bứt phá.

Biểu đồ dự báo gold D1

USD.JPY

Tháng đóng cửa sideway áp lực giảm biên độ (110.835-113.743) nếu giá phá biên độ này giá đi lên vùng 118.86 theo xu hướng .

Biểu đồ dự báo giá USD.JPY Tháng 1/2018

Tuần giá đóng cửa sideway áp lực giảm - vì vậy phải chờ cho có cầu xuất hiện rõ ràng tích lũy giá đủ vùng đáy thì mới tăng được .biên độ tuần (112.072-113.095) nếu giá phá vùng hỗ trợ dưới giá vẫn còn tiếp tục giảm .Quan sát và chờ cho rõ cung cầu tại vùng tâm lý.

Biểu đồ dự báo giá USD.JPY tuần 2/1->5/1/2018

D1 giá đóng cửa sideway giảm tại vùng tâm lý (vùng đáy) - vùng quan sát tiếp theo là EMA Khả năng giá tạo đáy vùng này hoặc giá giảm tạo thành mô hình hai đỉnh ??

vậy quan sát cung cầu và tâm lý nhà đầu tư hành động như thế nào ?

Biểu đồ dự báo giá D1 USD.JPY

EUR.USD

Giá đóng cửa tháng áp lực  tăng nằm dưới vùng tâm lý .(giá đang sideway )giá nằm ngay khu vực đỉnh vì vậy áp dụng nguyên tắc trong sóng có sóng có đáy nhỏ mua lên.Biên độ 1.1717-1.2049.

Biểu đồ dự báo giá EUR.USD Tháng 1/2018

Tuần giá đóng cửa áp lực tăng dưới vùng tâm lý (sideway tăng) theo nguyên tắc chờ giá điều chỉnh có đáy mua lên theo xu hướng chính .Biên độ (1.1945-1.2049).

Biểu đồ EUR.USD tuần 2/1->5/1/2018.

D1 đóng cửa áp lực tăng nếu giá tiếp tục sideway để tìm đáy.

GBP.USD Tháng giá đóng cửa tăng sideway biên độ (1.3549-1.330)

Biểu đồ dự báo giá GBP.USD tháng 1/2018

Tuần giá đóng cửa áp lực tăng nằm ngay vùng tâm lý .Nguyên tắc sóng quan sát bước song nhỏ hơn tìm đáy mua lên .

Biểu đồ dự báo giá  GBP.USD Tuần (2.1->5/1/2018)

D1 giá đóng cửa sideway tăng vùng tâm lý - chờ giá điều chỉnh có đáy rõ ràng mua theo xu hướng .

Biều đồ dự báo D1 GBP.USD 2/1/2018

GBP.JPY

Tháng đóng cửa áp lực tăng sideway biên độ (149.633-154.775) áp dụng nguyên tắc trong sóng có sóng  tìm đáy mua lên .

Biểu đồ dự báo giá GBP.JPY tháng 1/2018

Tuần giá đóng cửa áp lực tăng nằm ngay vùng tâm lý - giá tiếp tục sideway tìm đáy của khung nhỏ hơn .

Biểu đồ dự báo giá  GBP.JPY tuần 1 :2/1-5/1/2018

D1 giá đóng cửa tăng đủ sóng chờ giá điều chỉnh về có đáy mua lên 

Biểu đồ dự báo giá GBP.JPY Ngày 2/1/2018

EUR.GBP Tháng đóng cửa cầu tăng tại vùng tâm lý biên độ (0.87523-0.8928) Giá đóng cửa biên trên chính thức đi bước sóng mới .

Biểu đồ dự báo giá EUR.GBP tháng 1/2018

Tuần đóng cửa tăng nằm dưới vùng tâm lý - giá tiếp tục sideway tìm đáy. .

Biểu đồ dự báo giá EUR.GBP tuần 1 (02/1-5/1/2018)

D1 giá đóng cửa tăng sideway tích lũy  khả năng có mô hình vai đầu vai Chúng ta tiếp tục quan sát vùng tâm này

Biểu đồ Dự báo Giá D1 EUR.GBP ngày 2/1/2018

EUR.JPY tháng giá đóng cửa tăng đứng đủ sóng - thuận theo xu hướng qua khung nhỏ tìm đáy lướt theo nguyên lý trong sóng có sóng.  

Dự báo giá EUR.JPY tháng 1/2018

Tuần Giá đóng cửa đã phá vùng sideway tích lũy trước đó chưa xác nhận tuần .Quan sát khung nhỏ hơn xem giá đã xác nhận chưa? Có nghĩa là nhà đầu tư nói tôi tiếp tục đi.

Dự Báo giá EUR.JPY tuần 1 (2/1-5/1/2018)

D1 giá sau khi điều chỉnh về xác nhận và đóng cửa tăng gặp vùng tâm lý.Giá có thể giảm điều chỉnh tìm đáy - hoặc giá tăng tìm đáy theo xu hướng.

Dự Báo Giá EUR.JPY D1 ngày 2/1/2018

bạn thân mến ! Tôi vừa chia sẻ cho các bạn một số dự báo giá gold & forex với phương pháp đơn giản dễ áp dụng nhằm mục đích chuẩn hóa kiến thức đầu tư tài chính Và đầu tư forex nói riêng .Hy vọng giúp được cho những ai có niềm đam mê đầu tư nhằm trang bị cho mình kiến thức chuẩn nhất đơn giản nhất . Để đầu tư có hiệu quả bạn cần trải nghiệm và đúng kỷ luật . Thị trường hơn 5000 tỷ mỗi ngày đừng lo mất cơ hội . Chúc các bạn một năm mới thành công nghiệp trader .Cần thêm thông tin hãy xem thêm tại đây.

Forexngo & Team

Dự Báo Giá Gold & Forex tuần 4 (25-29/12/2017)

Chào các bạn !

 Kết thúc tuần 3 của tháng 12/2017 tràn đầy niềm vui bởi một mùa giáng sinh an lành và tuần 4 của tháng 12/2018 một không khí chào đón năm mới 2018 tưng bừng .đón chờ tất cả chúng ta Cầu mong một năm mới bình an - hạnh phúc và thành công .

Vậy forexngo & Team tiếp tục chia sẻ kiến thức dự báo giá gold & Forex tuần cuối cùng của tháng 12 của năm 2017 .

GOLD

Như  đã dự báo tuần 3 gold đã đi đúng dự báo biên độ (1250-1270)

Chúc mừng cho những ai tìm kiếm cơ hội gold trong tuần qua săn mồi ngon.

Và cuối tuần qua giá gold đã đóng cửa trên vùng 1270(Vùng chúng ta quan sát).

Biên độ của giá có khả năng sideway (1270-1290).Như vậy tại khung thời gian tuần giá vẫn đang tiếp tục hành trình tăng.

​Biểu đồ Weekly GOLD tuần (25-29/12/2017)

Giá đóng cửa D1 đang nằm vùng tâm lý D1 như vậy dự báo khả năng giá tiếp tục sideway vùng (1270-1280) Hoặc giá điều chỉnh tạo đáy tiếp tục đi lên .

Vì vậy chúng ta tiếp tục quan sát tại các vùng tâm lý nếu có đủ điều kiện và theo đúng hệ thống thì chúng ta quyết định đầu tư.

USD.JPY

 Giá Tuần đóng cửa cho cầu tăng nằm trên vùng tâm lý . Theo nguyên tắc trong sóng có sóng chúng ta tìm đáy bước sóng 2 có đáy buy lên theo xu hướng .

Dự báo giá USD.JPY tuần 25-29/12/2017

D1 giá đóng cửa đủ sóng Vì vậy khả năng giá sẽ điều chỉnh về vùng 112.881 nếu có đáy có thể tìm cơ hội mua lên .

Biểu đồ d1 USD.JPY ngày 26/12/2017

EUR.USD

Giá tuần đóng cửa áp lực tăng sideway - nếu giá tiếp tục tăng phải phá qua biên độ sideway (1.176-1.191).

Dự báo giá EUR.USD tuần 25-29/12/2017

D1 đóng cửa sideway tăng tại biên độ (1.182-1.1867)

Dự báo giá D1 EUR.USD ngày 26/12/2017

GBP.USD

Tuần giá đóng cửa sideway áp lực tăng Với áp lực tăng tìm đáy 2 sóng nhỏ mua lên 

Dự Báo giá tuần GBP.USD 25-29/12/2017

D1 đóng cửa vẫn còn áp lực giảm chưa cho đáy  - Khả năng giá tiếp tục còn giảm ...Tại vùng này chúng ta cần quan sát cung cầu và tâm lý nhà đầu tư.

Biểu đồ D1 GBP.USD ngày 26/12/2017

GBP.JPY

Giá đóng cửa sideway tăng biên độ (149.7-152.3) Tìm đáy sóng 2 để mua lên.

Biểu đồ tuần GBP.JPY ngày 25-29/12/2017

D1 đóng cửa sideway - tiếp tục tìm đáy rõ ràng mua lên .

Biểu đồ d1 GBP.JPY ngày 26/12/2017

EUR.GBP

 Giá đóng cửa sideway tăng biên độ (0.8777-0.8886)Nếu giá phá biên độ trên giá đi theo bước sóng.

Biểu đồ  EUR.GBP tuần 25-29/12/2017

D1 giá đíng cửa áp lực tăng tại vùng sideway (0.88477-0.88865) Giá tiếp tục side cho đến khi tích đủ và tạo đáy chúng ta có thể chờ đợi mua theo xu hướng .

Biểu đồ D1 EUR.GBP ngày 26/12/2017

EUR.JPY

Giá đóng cửa tuần sideway tăng nằm dưới vùng tâm lý tuần biên độ (131.551-134.394) Tiếp tục tìm đáy mua lên nếu phá biên độ sideway giá sẽ đi một bước sóng.

Biểu đồ EUR.JPY tuần 25-29/12/2017

D1 giá đóng cửa áp lực giảm nằm trên vùng tâm lý  vùng sideway giá .Vì vậy giá điều chỉnh tạo đáy canh mua lên nếu giá vùng sideway giá chính thức đi bước sóng mới .

Biểu đồ D1 EUR.JPY ngày 26/12/2017

Trên đây là một số dự báo gold & forex  món quà chào mừng năm mới của FOREXNGO & TEAM .Tuy nhiên thị trường cuối năm giao dịch còn chưa sôi động chúng ta quan sát và chờ đợi co mồi  thật ngon hãy chớp cơ hội nhé ,Giá luôn đi theo đúng xu hướng - giá phản ánh tất cả hãy kiên nhẫn chờ đợi bạn sẽ nhận kết quả cuối cùng gia tăng lợi nhuận tài khoản của mình.Nếu yêu thích cặp tiền nào hãy để lại thông tin chúng tôi sẽ chia sẻ cùng bạn.

Chúc một năm mới hạnh phúc thành công.

Forexngo & Team

1 2 3