Phân Tích Forex Dự Báo Giá Gold Tuần 22-26 tháng 1.2018

Gold tuần qua đóng cửa áp lực giảm sideway ngay tại vùng tâm lý tuần - biên độ giá có thể tăng lên vùng 1350  nhưng tại đây lực mua yếu nhưng giá vẫn cao khả năng có thể điều đỉnh nếu như giá không phá vỡ vùng 1345 và 1350.D1 đóng cửa vùng 1330 giá đang  sideway tích lũy   biên độ 1325-1330-1345 . Quan sát giá tại vùng 1345 đã có lực bán xuất hiện làm cho giá giảm từ vùng 1345 xuống vùng 1325 - nhưng tại vùng này 1325 có lực mua lên và đẩy cho giá tăng trở lại vùng 1338  và đóng cửa ngày là áp lực tăng vùng sideway tích lũy 1330 .Dự báo với giá đóng cửa d1 tại vùng 1330 khả năng giá tăng tiếp trong tuần tới vùng 1330-1345-1350 .Chúng ta có thể vào khung nhỏ hơn để đi theo sóng nhỏ hơn canh đáy mua lên . Và đến vùng 1345-1350 quan sát.EUR.USD Giá đóng cửa tuần sideway biên độ (1.2322-1.2164) Vẫn còn áp lực tăng - Đủ sóng  tuần chưa có đỉnh tuần - vì vậy giá sideway tại vùng này . D1 đóng cửa  áp lực giảm  sideway Tại đây đang có sự đấu tranh giữa người mua và người bán ,và có lúc người bán thắng thế tạo lực bán mạnh ngày 17.1 giá chưa phá được vùng 1.23226 Nếu giá vùng cân bằng 1.2164 giá sẽ điều chỉnh về vùng 1.206-hoặc 1.1920 Chúng ta quan sát hai vùng kháng cự và hỗ trợ trên để biết tâm lý nhà đầu tư như thế nào sẽ có quyết định giao dịch đầu tư gia tăng lợi nhuận .USD.jpy Tuần đóng cửa áp lực giảm sideway ngay vùng tâm lý biên độ (111.433- 110.850) D1 áp lực giảm sideway Quan sát hai biên độ sideway xem giá tại vùng đó biến động như thế nào? GBP.USD Tuần giá đóng cửa tăng nằm ngay vùng tâm lý - Đủ sóng tuần - Như vậy giá muốn tăng tiếp thì giá có thể điều chỉnh tại đây - Hoặc giá sideway tích lũy tạo đỉnh chúng ta quan sát động thái giá tại vùng này Biên độ giá (1.3618-1.39442).D1 Tại vùng 1.3942 Đã có lực bán tại đây ngày 17.1 và có sự đấu tranh người mua và người bán tại vùng này - giá về vùng 1.3618 có lực mua đẩy lên - nhưng lên vùng 1.39442 có lực bán đẩy xuống . D1 đóng cửa ngày hôm trước cố đẩy lên vùng 1.39445 Nhưng tại đây có lực bán mạnh đẩy giá xuống năm vùng tâm lý - Giá tiếp tục sideway tích lũy đủ Khả năng điều chỉnh nếu giá giảm qua vùng cân bằng 1.3740 vùng giá điều chỉnh biên độ (1.3740-1.3945)


About the Author admin

Leave a Comment:

Popular posts