Phân Tích Forex Dự Báo Giá Gold Ngày 18.1.2018

Gold

Giá Đóng Cửa d1 Ngày Hôm Qua có áp lực giảm từ  vùng 1345 về vùng 1325 sau khi sideway giá chưa phá thành công vùng 1345-1350 - (Đã được dự báo trong bài phân tích forex tuần 15-19/1/2018).Dự Báo xu hướng Gold vẫn tiếp tục tăng Khi giá vẫn còn nằm trên vùng 1300 . Vùng Giá điều chỉnh 1325-1300 Nếu có đáy chúng ta tìm cơ hội mua lên.D1 giảm về về vùng 1325 đủ sóng - vì vậy khả năng khung nhỏ giá điều chỉnh chúng ta có thể xem xét có đỉnh rõ ràng Sell Lướt chờ về vùng điều chỉnh tìm đáy mua lên .Vì sell ngược sóng vì vậy cần có đảm bảo rủi ro nghiêm ngặt.

Biểu Đồ D1 Dự Báo Giá Gold ngày 18.1.2018

USD.JPY giá đóng cửa D1 đã có cầu tăng tại vùng (110.2-110.5) Theo nguyên tắc trong sóng Tại vùng tâm lý chúng ta tìm đáy rõ ràng tại khung nhỏ hơn để mua lên.Biên độ của giá (110.2-112.00).

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá USD.JPY ngày 18.1.2018


EUR.USD Giá D1 đóng cửa áp lực giảm điều chỉnh  từ vùng tâm lý (1.237-1.2167).Tại đây đường giá và sung lực đã có phân kỳ - Vì vậy theo nguyên tắc hồi quy về đường trung bình có khả năng điều chỉnh vùng 1.203 .Tại đây chúng ta quan sát tìm đáy mua lên theo xu hướng tăng . Vì giá đang nằm ngay vùng đáy của Sóng nhỏ hơn - Chúng ta có thể qua khung nhỏ chờ giá điều chỉnh có đỉnh Sell Lướt chờ Đáy mua lên.

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá EUR.USD ngày 18.1.2018


GBP.USD Giá đóng cửa D1  tăng so với ngày hôm trước nhưng nằm dưới vùng tâm lý 1.386   - tại đây đã có lực bán mạnh khi giá chạm mốc tâm lý 1.394 Dự báo giá sẽ có sự điều chỉnh vùng giá điều chỉnh (1.358-1.345) Tại vùng giá điều chỉnh chúng ta có thể tìm đáy mua lên theo xu hướng tăng .

Biểu đồ D1 dự báo giá GBP.USD ngày 18.1.2018

FM Forex TV 

About the Author admin

Leave a Comment:

Popular posts