Phân Tích Forex Dự Báo Giá Gold & Forex Tuần 15->19/1/2018

Phân tích kỹ thuật forex trên biểu đồ hàng ngày .
Forexngo phân tích forex và dự báo giá gold hàng ngày nhằm mục đích chia sẻ quan điểm cá nhân về kiến thức chuẩn forex ,kiến thức phân tích cơ forex ,để phân tích biến động giá thị trường forex và gold theo quy luật cung cầu . Những biểu đồ sử dụng phân tích kỹ thuật forex là khung thời gian tháng ,tuần và ngày. Hướng dẫn phân tích forex chỉ mang tính chất tham khảo lý thuyết không phải là chiến lược giao dịch đầu tư forex.
Trong bài phân tích thị trường forex và dự báo giá gold theo cung cầu thị trường tuần trước giá gold đã đi đúng theo  biên độ  dự báo vùng (1300/1305-1350) Và cuối tuần qua giá đóng cửa áp lực tăng tại vùng 1340 .

Giá gold trong tuần qua sau khi  điều chỉnh về vùng 1305  và có cầu tăng tại vùng 1305 sau đó tăng vùng 1340  - giá đóng cửa tuần tiếp tục tăng khả năng biên độ của giá còn tiếp tục vùng 1350 .Tại biểu đồ Tuần chúng ta tiếp tục tìm đáy mua lên -

Nhưng hiện tại khung tuần chúng ta không có điểm vào tốt - nguyên tắc trong sóng có sóng chúng ta tìm sóng nhỏ hơn để đu theo trend.

Biểu đồ D1 giá đóng cửa Áp lực tăng đủ sóng về vùng 1340  Vì vậy nếu giá muốn tăng tiếp sẽ có thể điều chỉnh - Vùng giá điều chỉnh 1330-1325 chúng ta tìm đáy để mua lên theo xu hướng.Hoặc trong trường trường giá tiếp tục tăng vùng 1350 đủ biên độ của tuần và ngày - chúng ta tiếp tục quan sát vùng tâm lý  và biến động giá ở mốc quan trọng này. .và tuyệt đôi không đi ngược sóng .

USD.JPY

Giá USD.JPY đóng cửa tuần có áp lực giảm mạnh về vùng đáy Tuần.Dự Báo Giá cón có thể giảm về vùng trượt 110.5. Chúng ta quan sát giá tại vùng tâm lý .Giá biến động như thế nào.

Qua khung D1 giá đủ sóng D1 giá đóng cửa áp lực giảm vùng tâm lý .chưa có đáy . Giá đã phá vùng sideway trước đó biên độ giá 112.110-110.5.

 EUR.USD đóng cửa tuần áp lực tăng vùng 1.2190 .Biên độ giá tiếp tục vùng 1.2493 . Vùng Giá có thể điều chỉnh (1.1934-1.2040)D1 đủ áp lực tăng đủ sóng - Tại đây giá sideway đi tiếp hoặc sideway điều chỉnh tạo đáy để tăng tiếp theo Xu hướng  tuần .

GBP.USD Giá đóng cửa tuần dự báo giá tiếp tục tăng vùng 1.3852.Quan sát Biểu đồ d1 tuần trước sau khi giá giảm về vùng hỗ trợ cầu tăng mạnh phá vỡ vùng kháng cự 1.35972 Quan sát giá điều chỉnh về vùng này để chúng ta tìm đáy mua lên trong tuần này.

EUR.JPY Tuần đóng cửa áp lực tăng sideway ngay vùng đỉnh.D1 áp lực tăng đủ sóng Quan sát giá điều chỉnh về vùng 134.367-133.894 có đáy mua lên tuân này . Biên độ tuần (135.928-133..894).

EUR.GBP giá đóng cửa tuần cầu tăng sideway - biên độ (0.88-0.893)

 D1 giá đóng cửa áp lực tăng sideway - Cầu tăng tại D1 - sideway tích lũy tìn đáy sóng 2 mua lên .vùng mua 0.88337 - giá phá qua vùng sideway 0.89267 giá sẽ hình  thành bước sóng mới 0.9032.

Forexngo & team

About the Author admin

Leave a Comment:

Popular posts