Phân Tích Forex Dự Báo Giá Gold Forex Ngày 11.1.2018

Cháo các bạn !

 Hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích Forex và dự báo giá Gold xem giá đi như thế nào nhé!

Gold

Tiếp tục tăng như dụ báo tuần và ngày . Hôm qua - giá gold  đóng cửa ngày tiếp tục  có cầu tăng tại D1 vẫn sideway và cố rướn lên phá vỡ vùng 1330 - Như vậy nếu giá phá vùng 1330 thì xu hướng tăng vẫn tiếp tục khẳng định .

Biều đồ D1 dự báo giá Gold 11.1.2018

Nếu như ai đã mua gold khi giá điều chỉnh vùng 1305 -1310 thì vẫn có thể tiếp tục để khi giá phá vùng 1330 và có thể tìm đáy mua lên theo xu hướng.

EUR.USD

Giá  sau khi điều chỉnh về vùng tâm lý 1.1920  theo dự báo ngày hôm qua  D1 có xuất hiện  cầu tăng - và giá ngày hôm qua sau khi điều chỉnh giá tăng đóng  cửa ngày hôm qua đã tăng về vùng tâm lý đủ sóng H4 - tai đây giá có thể sẽ điều chỉnh - hoặc sideway tìm đáy chúng ta mua lên theo bước sóng.Vùng hỗ trợ tốt để chúng ta quan sát  tìm đáy 1.1920- 1.1860.

Biểu đồ dự báo giá D1 EUR.USD ngày 11.1.2018

Biểu đồ H4 EUR.USD dự báo vùng giá điều chỉnh ngày 11.1.2018 

EUR.GBP

Giá áp lực tăng đóng cửa nằm vùng tâm lý - Giá có khả năng điều chỉnh 0.886-0.888 - 2 vùng quan sát có đáy mua lên - chúng ta áp dụng trong sóng có sóng vào khung nhỏ hơn chờ giá tích lũy đủ tạo đáy .GBP.USD Ngày hôm qua sau khi giảm về vùng tâm lý D1 .

Biểu đồ dự báo giá D1 EUR.GBP ngày 11.1.2018

Dự báo vùng giá điều chỉnh H4 EUR.GBP ngày 11.1.2018

GBP.USD

Đã có lực mua ngay tại vùng tâm lý và cho cầu tăng đóng cửa là áp lực tăng đứng trên vùng tâm lý . Theo nguyên tắc trong sóng có sóng chúng ta chờ giá điều chỉnh về 1.3455-1.3597 Vùng giá điều chỉnh (1.3525-1.3508).

Biểu đồ dự báo giá D1 GBP.USD ngày 11.1.2018

Chúc các bạn giao dịch thành công .Forexngo & team

About the Author admin

Leave a Comment:

Popular posts