Dự Báo Giá Gold & Forex Ngày 4/1/2018

Gold

Giá đóng cửa ngày hôm qua sau đóng cửa dưới vùng 1320 .Như đã dự báo ở bài trước Vùng giá 1320 nếu giá phá vùng tâm lý thành công thì giá tiếp tục đi lên  vùng 1350. Ngày hôm qua giá cố tăng để bứt phá vùng 1320 nhưng chưa thành công và giá điều chỉnh vùng 1310 . Chúng ta tiếp tục quan sát vùng giá điều chỉnh 1290- 1300 có đáy để mua lên theo xu hướng tăng chính của thắng.

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá Gold ngày 4/1/2018

USD.JPY

Giá đóng cửa ngày hôm qua cầu tăng vùng đáy.Sau khi điều chỉnh giảm về vùng đáy 112.06 - biên độ giá 112.06-112.97 .

Áp dụng nguyên tắc trong sóng có sóng tìm đáy sóng 2 để mua lên.EUR.USD giá đóng cửa giảm điều chỉnh Chúng ta tiếp tục quan sát tìm vùng giá điều chỉnh tại khung thời gian H4 hoặc h1 để mua lên tiếp tục theo xu hướng chính.

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá USD.JPY  ngày 4/1/2018

EUR.GBP Giá đóng cửa áp lực tăng sideway - biên độ giá vùng (0.8875-0.8923 ).

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá EUR.GBP  ngày 4/1/2018

GBP.USD Giá đóng cửa có áp lực giảm điều chỉnh về vùng tâm lý - chúng ta tiếp tục quan sát 

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá GBP.USD ngày 4/1/2018

Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi khi xuất hiện cung cầu rõ ràng tại các vùng tâm lý lúc đó mới quyết định tham gia giao dịch nhằm gia tăng lợi nhuận và đảm bảo quản lý rủi ro.

FOREXNGo & TEAM

About the Author admin

Leave a Comment:

Popular posts