Dự Báo Giá Gold & Forex Ngày 3/1/2018

Chào các Bạn !  

Gold và Forex sẽ biến động như thế nào trong tuần lễ đầu tiên của năm 2018 .Gold giá đóng cửa ngày hôm qua áp lực tăng về đủ sóng D1 .

Như vậy tại vùng này giá có thể giảm điều chỉnh hoặc sideway để tạo đáy . Chúng ta quan sát vùng giá điều chỉnh để tìm đáy mua lên theo xu hướng tăng Gold .Biên độ giá nếu phá vùng 1320- vùng giá lên tiếp 1350 .

Biểu đồ D1 dự báo giá gold ngày 3/1/2018

USD.JPY

Giá đóng cửa hôm qua áp lực giảm về vùng tâm lý chưa cho đáy.Tại vùng này chúng ta quan sát động thái ở vùng này như thế nào ?

tâm lý nhà đầu tư và cung cầu thị trường .Xem xét giá tiếp tục trượt về vùng trượt giảm hay tích lũy cầu tại đây.Biên độ giá (112.957-112.242).

Biểu đồ D1 dự báo giá USD.JPY ngày 3/1/2018

EUR.USD

Đóng cửa D1 áp lực tăng - vì vậy áp dụng trong sóng có sóng qua khung thời gian nhỏ hơn tìm đáy mua lên .Biên độ giá (1.20278-1.22997).

Quan sát và kiên nhẫn chờ  khi có điều chỉnh cho đáy rõ ràng mới mua lên.

Biểu đồ D1 Dự Báo giá EUR.USD ngày 3/1/2018

EUR.JPY

Ngày đóng cửa có áp lực tăng đứng Tìm đáy sóng nhỏ hơn để mua lên -

 Chú ý vùng giá điều chỉnh có đáy mua lên.biên độ giá (135.221-136.729).

Biểu đồ D1 Dự Báo Giá EUR.JPY ngày 3/1/2018

GBP.USD

Giá đóng cửa tăng năm trên vùng tâm lý có hai vùng quan sát tìm đáy mua lên theo xu hướng biên độ giá (1.35122-1.35821-1.38965)

Giá sideway tạo đáy hoặc giá điều chỉnh về vùng tâm lý - chúng ta tìm đáy mua lên.

Biểu đồ D1 Dự Báo giá GBP.USD ngày 3/1/2018

GBP.JPY D1 đóng cửa áp lực tăng đứng ,Chờ giá điều chỉnh có sóng 2 tìm đáy mua lên .(làm thế nào tìm sóng hai đơn giản xem ở đây?)

Biểu đồ D1 dự báo giá GBP.JPY ngày 3/1/2018.

Chúc các bạn một tuần giao dịch hiệu quả an toàn gia tăng lợi nhuận .

Forexngo & team 

About the Author admin

Leave a Comment:

Popular posts